duurzaamheid

Wij hanteren bij het ontwerp van het gebouw en de installaties de strategie van “gebruik maken van oneindige bronnen en verstandig omgaan met eindige bronnen”. Vanuit het oogpunt van milieu en doorbelasting van de gevolgen van de huidige bouw naar volgende generaties zou niet op budget maar op levensduurkosten gestuurd moeten worden. Voor de architect is het van belang te anticiperen op denkbare toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast hebben wij een taak om gebouwen te ontwerpen die zich op natuurlijke wijze voegen in hun omgeving, gebouwen die passen als een jas en waar de gebruikers zich in thuis voelen. Gebouwen waarvan architectuur niet veroudert. Ook dat is duurzaamheid.