De Erven Keijzershof Pijnacker

De Erven Keijzershof Pijnacker

Keijzershof in Pijnacker-Zuid bestaat uit vier deelgebieden, elk met een eigen karakteristiek. Deelgebied De Erven ligt aan de rand van Pijnacker en sluit aan bij de dorpse sfeer. Smalle, stenige straten en grote open groene ruimtes wisselen elkaar af. Parkeren gebeurt uit het zicht, op parkeererven achter de woningen. De woningen zijn voorzien van een karakteristieke hoge kap met keramische dakpannen. Alle uitbreidingen zijn eveneens voorzien van dakpannen waarbij de knik in het dak altijd op dezelfde hoogte ligt. Door een beheerste heldere vormtaal leidt de grote variatie aan gevelindelingen niet tot een rommelig beeld. Op de hoeken van de bouwblokken zijn 8 ADL woningen gerealiseerd voor mensen met een ernstige lichamelijke handicap. De huurwoningen worden duurzaam verwarmt met individuele warmtekoudeopslag (WKO).

zie ook: Centrumplan Keijzershof


programma 101 koopwoningen, 86 huurwoningen (waarvan 8 ADL-woningen)

opdrachtgever Heijmans Vastgoed en Rondom Wonen

bouwer Heijmans Bouw

opgeleverd 2009