Hoge Larenseweg Hilversum

Hoge Larenseweg Hilversum

Via een besloten prijsvraag is de opdracht verworven voor de herstructurering van het terrein waar voorheen drukkerij en redactie van de “Gooi en Eemlander” waren gevestigd. In ons stedenbouwkundig plan zijn alle woningen gelegen aan een gemeenschappelijk autovrij binnengebied dat twee bestaande straten verbindt. Alle parkeren is uit het zicht gehouden door parkeerplaatsen in of onder woningen aan te leggen. Als gevolg hiervan is het woonprogramma verdeeld over begane grond en eerste verdieping, vaak met een eetkeuken op de begane grond. Kenmerkend is de rood genuanceerde metselsteen die aansluit bij de bestaande bebouwing.


programma 44 eengezinswoningen, 18 appartementen, stallingsruimte en speelplek

opdrachtgever Vink ontwikkeling / Dudok Wonen

bouwer Vink bouw

opgeleverd 2007