Kralenbeek Bijlmer Amsterdam

Kralenbeek Bijlmer Amsterdam

Op de locatie waar ooit de bestaande Bijlmerflat (zogenaamde honingraatflat) Kralenbeek stond, is nu laagbouw gerealiseerd. De 47 huurwoningen zijn tweelaags en hebben een lage aanvangshuur, vooral om vroegere bewoners van de gesloopte Bijlmerflat te kunnen herhuisvesten. De overige 35 koopwoningen zijn drielaags, zeer ruim van opzet en zijn met name bedoeld voor grotere gezinnen. De architectuur is omwille van het budget sober maar krachtig. De toegepaste gevelsteen is een grijze handvormsteen in moduulformaat met een stoer enrobuust uiterlijk. De kleur is een verwijzing naar de naastgelegen wijk Kelbergen. De detaillering is strak en geraffineerd.

zie ook:Gerenstein Bijlmer Amsterdam


programma47 huurwoningen en 35 koopwoningen

opdrachtgeverWoningstichting Rochdale

bouwerBAM Alkmaar

opgeleverd2006