Landgoed Spijkenisse

Landgoed Spijkenisse

Landgoed is onderdeel van het stadsdeel Maaswijk aan de oostzijde  van Spijkenisse.   In opdracht van- en in samenwerking met de gemeente heeft HDZ een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitsplan en een inrichtingsplan vastgesteld. Tijdens de ontwikkeling van de deelplannen en de vrije kavels voor individuele kopers trad HDZ op als supervisor.  De heldere stedenbouwkundige hoofdopzet  bestaat uit een waterpark onder een hoogspanningstracé en een meanderende groene ruimte tussen een bestaande kreek en de kaarsrechte hoofdontsluitingsweg.  De woonstraten volgen het oude slagenpatroon en prikken als ‘groene vingers’ het plan in. De openbare ruimte is ruim opgezet en ingericht met veel groen,   Bij de woningen is veel aandacht besteed aan  duurzaam bouwen, bijvoorbeeld door plaatsing van zonnepanelen en opvang van regenwater voor een grijswatercircuit. 


programma ontwerp en supervisie stedenbouwkundig plan/beeldkwaliteitsplan en ontwerp 102 eengezinswoningen 

opdrachtgever stedenbouw Gemeente Spijkenisse 

opdrachtgever woningen Van der Vorm Bouw 

bouwer Van der Vorm Bouw 

opgeleverd 2001