Minderbroerstraat Delft

Minderbroerstraat Delft

De Minderbroerstraat is een verbindingsstraat tussen twee grachten in het historisch centrum van Delft. De ondiepte van het kavel liet de ontwikkeling van 3 woningen alleen in de breedte toe. Om het kavel optimaal te benutten is geen achterpad gemaakt en zijn de bergingen inpandig aan de straatzijde gelegen. Als gevolg hiervan en om de bezonde straatgevel goed te benutten zijn de woonkamer en eetkeuken op de verdieping gesitueerd. De derde laag bestaat uit een atelier en een dakterras. Het atelierdak is zodanig gekromd dat behalve pricavy ook optimaal zonlicht is gegarandeerd. Is de voorgevel meer als blok behandeld, in de achtergevel domineren de toevoegingen aan het blok. Dakopbouw, uitgebouwde eetkeuken, balkon en spiltrap verduidelijken de inpiduele woning.

Aan de Verwersdijks is één woning ontworpen als sluitsteen in de grachtenwand. Qua materialisering is deze woning familie van de drie woningen aan de Minderbroerstraat.


programma 4 woningen in historisch centrum Delft
opdrachtgever Van Oosten & De Vette Bouwmaatschappij
bouwer Van Oosten & De Vette Bouwmaatschappij
opgeleverd 1991