Oude Dorp Amstelveen

Oude Dorp Amstelveen

Door uitplaatsing van een aantal bedrijven uit de oude kern van Amstelveen ontstond ruimte voor een bouwplan van 36 woningen en circa 790 m² bedrijfsruimte. Vijf bouwblokken zijn zo tussen de resterende belendingen gegroepeerd dat een beschut en geheel autovrij binnenhof ontstaat. Aan de buitenrand van het plangebied herstellen de bouwblokken zoveel mogelijk de oude rooilijnen. Ook in materialisering voegt het project zich naar de bestaande bebouwing. Het plan kenmerkt zich verder door de veelheid aan bijzondere woningtypes: o.a. patiowoningen, atelierwoningen en een poortwoning.

 


programma 36 woningen en 790 m2 bedrijfsruimte, binnenstedelijke locatie

opdrachtgever Rabo Vastgoed 

bouwer BAM woningbouw Bunnik

opgeleverd 1996